Nghĩa của từ: bicompactification

*
song compăc hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bicompactification
- song compăc hoáĐộng từ BQT - Android App