Nghĩa của từ: bidirectional

*
hai chiều, thuận nghịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bidirectional
- (Tech) thuộc song hướng, thuộc hai hướngĐộng từ BQT - Android App