Nghĩa của từ: bigenus

*
giống kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bigenus
- giống képĐộng từ BQT - Android App