Nghĩa của từ: biholomorphic

*
song chỉnh hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biholomorphic
- song chỉnh hìnhĐộng từ BQT - Android App