Nghĩa của từ: bilinear moment

*
mômen song tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App