Nghĩa của từ: binariants

*
song biến thức

Nghĩa trong từ điển StarDict:

binariants
- song biến thứcĐộng từ BQT - Android App