Nghĩa của từ: binary divider

*
bộ chia nhị phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App