Nghĩa của từ: binary notation

* mt.
hệ thống đếm nhị phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App