Nghĩa của từ: binary operation

*
phép toán nhị nguyên, phép toán hai ngôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App