Nghĩa của từ: binode

*
nút kép

Nghĩa trong từ điển StarDict:

binode
- nút kép
 - b. of surface nút kép của một mặtĐộng từ BQT - Android App