Nghĩa của từ: biquaternion

*
song qua - tenion

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biquaternion
- song qua - tenionĐộng từ BQT - Android App