Nghĩa của từ: bisecant

*
song cát tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bisecant
- song cát tuyếnĐộng từ BQT - Android App