Nghĩa của từ: biserial

*
hai chuỗi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

biserial
- hai chuỗiĐộng từ BQT - Android App