Nghĩa của từ: bisymmetric

*
song đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

bisymmetric
- song đối xứngĐộng từ BQT - Android App