Nghĩa của từ: blackbroad

*
bảng đen

Nghĩa trong từ điển StarDict:

blackbroad
- bảng đenĐộng từ BQT - Android App