Nghĩa của từ: block multiplication

*
phép nhân khối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App