Nghĩa của từ: bounded index

* đs.
chỉ số bị chặn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App