Nghĩa của từ: break contact

* mt.
công tắc hãm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

break contact
- (Tech) tiếp điểm cắt, công tắc nghỉĐộng từ BQT - Android App