Nghĩa của từ: break point

* mt.
điểm dừng (máy)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error