Nghĩa của từ: breakkable

*
[vỡ, đứt, rời] ra được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

breakkable
- [vỡ, đứt, rời] ra đượcĐộng từ BQT - Android App