Nghĩa của từ: buffer

* mt.
bộ phận nhớ trung gian

Nghĩa trong từ điển StarDict:

buffer /'bʌfə/
* danh từ
 - (kỹ thuật) vật đệm, tăng đệm; cái giảm xóc
* danh từ
 - (từ lóng) old buffer ông bạn già; người cũ kỹ bất tài
 - (hàng hải) người giúp việc cho viên quản lý neo buồm
Động từ BQT - Android App