Nghĩa của từ: build-in

* mt.
đã lắp ráp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

build-in font table
 - (Tech) bảng dạng chữ có sẵnĐộng từ BQT - Android App