Nghĩa của từ: buonded group

* đs.
nhóm bị chặn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App