Nghĩa của từ: by the gros

*
đại lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App