Nghĩa của từ: cactoid

*
top. Cactoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cactoid
- (tô pô) cactoitĐộng từ BQT - Android App