Nghĩa của từ: canonical product

*
tích chính tắc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App