Nghĩa của từ: cap product

*
tích Uytni(ký hiệu ∩ − tích)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App