Nghĩa của từ: card interpreter

* mt.
máy ghi lên bìa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App