Nghĩa của từ: cardinal equivalence

*
tương đương bản số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App