Nghĩa của từ: cardinal power

*
bản số

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App