Nghĩa của từ: carry

* mt.
số mang sang hàng tiếp theo, sự chuyển sang // mang sang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

carry /'kæri/
* danh từ
 - (quân sự) tư thế cầm gươm chào; sự bồng vũ khí
 - tầm súng; tầm bắn xa
 - sự khiêng thuyền xuống (từ sông này sang sông khác); nơi kéo thuyền lên khỏi mặt nước (để chuyển đi nơi khác)
* động từ
 - mang, vác, khuân, chở; ẵm
=railways and ships carry goods+ xe lửa và tàu chở hàng
=to carry a baby in one's arms+ ẵm em bé trong tay
 - đem theo, đeo, mang theo; tích trữ (hàng hoá để bán); nhớ được
=to carry money with one+ đem theo tiền
=can you carry all these figures in your head?+ anh có thể nhớ được tất cả những con số này không?
 - mang lại, kèm theo, chứa đựng
=the loan carries 3 per cent interest+ tiền cho vay ấy mang lại 3 phần trăm lãi
=power carriers responsibility with it+ quyền lực kèm theo trách nhiệm
 - dẫn, đưa, truyền
=the oil is carried across the desert in pipelines+ dầu được dẫn qua sa mạc bằng đường ống
=to carry conviction+ truyền (cho ai) sự tin tưởng (của mình); có sức thuyết phục
 - chống, chống đỡ
=these pillars carry the weight of the roof+ những cột này chống đỡ sức nặng của mái nhà
 - có tầm, đạt tới, tầm xa; tới, đi xa (tới), vọng xa
=these guns carry for enough+ súng này bắn khá xa
=the sound of the guns carries many miles+ tiếng súng vọng xa nhiều dặm
 - đăng (tin, bài) (tờ báo)
=todays' paper carries the news that...+ báo hôm nay đăng tin rằng...
 - (toán học) mang, sang, nhớ
 - làm dài ra, kéo cao lên, tiếp nối
=to carry a fence round a field+ kéo dài bức rào quanh cánh đồng
 - thắng, lấy được, chiếm được, đoạt được; thuyết phục được; vượt qua; được thông qua, được chấp nhận; giành được thắng lợi cho ta
=to carry the enemy's position's+ chiếm được vị trí địch
=to carry everything before one+ vượt qua mọi trở lực thành công
=to carry one's audience with one+ thuyết phục được thính giả của mình
=he carried his point+ điều anh ta đưa ra được chấp nhận
=the resolution was carried+ nghị quyết được thông qua
 - có dáng dấp, đi theo kiểu; giữ theo kiểu
=the carries himself like a soldier+ anh ấy đi dáng như một quân nhân
=to carry sword+ cầm gươm chào
 - có thái độ, xử sự, cư xử, ăn ở
=he carries himself insolently+ hắn có thái độ láo xược
!to carry away
 - đem đi, mang đi, thổi bạt đi
!to be carried away
 - bị lôi cuốn đi, bị làm cho say mê
=to be carried away by one's enthusiasm+ bị nhiệt tình lôi cuốn đi
!to carry forward
 - đưa ra phía trước
 - (toán học); (kế toán) mang sang
!to cary off
 - đem đi, bắt đi, đưa đi khỏi chốn trần ai
 - chiếm đoạt
=to carry off all the prices+ đoạt được tất cả các giải
 - làm cho chấp nhận được, làm cho thông qua được
!to carry on
 - xúc tiến, tiếp tục
=to carry on with one's work+ tiếp tục công việc của mình
 - điều khiển, trông nom
 - (thông tục) có thái độ kỳ quặc; có thái độ nóng nảy
=don't carry on so+ đừng nóng nảy thế, hãy bình tĩnh
 - tán tỉnh
=to carry on with somebody+ tán tỉnh ai; dan díu bí mật với ai
!to carry out
 - tiến hành, thực hiện
!to carry over
 - mang sang bên kia; (kế toán) mang sang
!to carry through
 - hoàn thành
 - làm thoát khỏi, làm vượt qua được (khó khăn)
=his courage will carry him throught+ lòng can đảm của anh ta giúp anh ta vượt qua tất cả
!to carry all before one
 - thành công, thắng được mọi sự chống đối trở ngại
!to carry coals to Newcastle
 - (tục ngữ) chở củi về rừng
!to carry the day
 - thắng lợi thành công
!to carry into practice (execution)
 - thực hành, thực hiện
!to carry it
 - thắng lợi, thành công
!to carry it off well
 - giữ được thái độ đường hoàng; không hề nao núng
!to fetch and carry
 - (xem) fetch
Động từ BQT - Android App