Nghĩa của từ: carry digit

* mt.
số mang sang

Nghĩa trong từ điển StarDict:

carry digit
- (Tech) số tự mang sang, số tự nhớĐộng từ BQT - Android App