Nghĩa của từ: carry storage

* mt.
bộ nhớ chuyển dịch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App