Nghĩa của từ: cash register

* kt.
két

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cash register
* danh từ
 - máy tính tiềnĐộng từ BQT - Android App