Nghĩa của từ: cathode ray

* vl.
tia âm cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

cathode ray
- tia âm cựcĐộng từ BQT - Android App