Nghĩa của từ: celestial pole

*
cực trái đất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App