Nghĩa của từ: celestial sphere

* tv.
thiên cầu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App