Nghĩa của từ: cellular approximately

*
xấp xỉ khối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App