Nghĩa của từ: central involution

*
phép đối hợp tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App