Nghĩa của từ: central plane

*
mặt phẳng qua tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App