Nghĩa của từ: central symmetry

*
phép đối xứng qua tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App