Nghĩa của từ: centripetal acceleration

*
gia tốc hướng tâm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App