Nghĩa của từ: chain homotopy

* top.
sự đồng luân dây chuyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App