Nghĩa của từ: chain of syzygies

* đs.
xích [hội xung, xiziji]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App