Nghĩa của từ: characterr group

*
nhóm đặc trưng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App