Nghĩa của từ: check meter

*
dụng cụ kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App