Nghĩa của từ: circle group

*
nhóm quay tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App