Nghĩa của từ: class mark

*
điểm giữa khoảng nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App