Nghĩa của từ: closed region

*
miền đóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App