Nghĩa của từ: closest rational approximately

*
phân số sát nhất, phép xấp xỉ bằng phân thức sát nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App